W prowadzeniu własnego biznesu na pewno przyda nam się wsparcie finansowe z banku. Kredyty na rozwój przedsiębiorstwa są jednymi z częściej zaciąganych w Polsce. Nic więc dziwnego w tym, że banki przygotowały specjalną ofertę dla biznesmenów, którzy szukają dodatkowych środków. Kredyt firmowy okazuje się często jedyną szansą na ulepszenie swojego przedsiębiorstwa, na sprawienie, że jest ono jeszcze bardziej konkurencyjne. Uzyskanie kredytu na rozruch przedsiębiorstwa nie jest takim prostym zadaniem. Banki w Polsce przestrzegają standardów bezpieczeństwa, dlatego też stawiają przed swoimi wnioskodawcami szereg wymagań. Najczęściej o kredyty można się ubiegać w momencie, gdy firma ma już minimum pół roczny staż w branży. To sprawia, że przedsiębiorcy decydują się też na szukanie innych, alternatywnych form pozyskiwania środków.

Posłużyć mogą do tego na przykład programy unijne. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w instytucjach państwowych takich jak urzędy pracy. W celu uzyskania środków konieczne jest przygotowanie specjalnego wniosku. W nim bezwzględnie należy zamieścić takie informacje jak na przykład zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo ważnym elementem wniosku jest przygotowanie racjonalnego biznesplanu. W nim powinniśmy zamieścić kluczowe informacje na temat sposobu funkcjonowania firmy, drogę jej rozwoju oraz źródła finansowania na najbliższe miesiące. Na tej podstawie oceniana jest wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, co ma duże znaczeniu przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Niezwłocznie trzeba też dołączyć zaświadczenia dotyczącej sposobu zabezpieczenia pobranych środków. Im więcej form zabezpieczenia będziemy w stanie przedstawić, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Biorąc kredyt firmowy trzeba się liczyć z wieloma kosztami, które towarzyszą całej procedurze. Nie da się ich uniknąć, dlatego trzeba je wkalkulować. Dodatkowymi kosztami mogą być na przykład wszelkiego rodzaju opłaty związane z zabezpieczeniami prawnymi. Może to być na przykład hipoteka za nieruchomość. Do tego dochodzą też ubezpieczenia, które często wymagane przez bank. Najważniejszym kosztem kredytu jest oczywiście oprocentowanie. W jej skład wchodzi marża bankowa. W wielu instytucjach istnieje możliwość jej negocjowania, co daje szansę na uzyskanie korzystniejszych warunków.

Otrzymane środki można przeznaczyć na najróżniejsze potrzeby przedsiębiorstwa. Środki można przeznaczyć na przykład na szkolenia pracowników z zakresu finansów. Księgowość jest nieodzownym elementem prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Bez niej prowadzenie firmy nie jest legalne. Przyuczenie pracowników do zarządzania księgowością to szereg kursów, które mają na celu przybliżenie zasad rachunkowości. Organizowane są one cyklicznie w największych polskich miastach. Odbywają się najczęściej w godzinach popołudniowych, choć pracodawca może zadbać również o to, by szkolenia były przeprowadzane w miejscu pracy, w godzinach wykonywania obowiązków służbowych.