Bez solidnego planowania lub z góry określonego harmonogramu spotkania mogą faktycznie zabić produktywność. Ale nie muszą tak być. Najważniejszą rzeczą do zrobienia przed zwołaniem spotkania jest ustalenie porządku obrad, dzięki czemu wszyscy są przygotowani z aktualizacjami swojego statusu i wnoszą produktywny wkład w dyskusję. Nowoczesne narzędzia do współpracy ułatwiają trzymanie wszystkich w tajemnicy przed przyjściem na spotkanie, co skutkuje ograniczeniami czasowymi i dyskusjami. Inteligentna koordynacja wydarzeń polega na tym, aby poświęcać mniej czasu na omawianie zadań i więcej czasu na ich realizację w odpowiednim czasie. Złożoność wydarzeń wymaga lepszej pracy zespołowej i koordynacji. Twój szef poprosił cię o zorganizowanie tegorocznej

Read more